+389 2 3092 958 ext. 103, 105, 109 SALES@APOLLO.COM.MK

Kushtet e përdorimitTë nderuar partnerë,

Apollo DOOEL cakton emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e partnerëve të autorizuar me të cilët ka një bashkëpunim shumëvjeçar dhe të vazhdueshëm. Nëse jeni duke e lexuar këtë artikull, ju jeni një nga partnerët e autorizuar të Apollo-s! Urime!

Para se të filloni të përdorni shërbimet në www.apollo.mk, ne dëshirojmë t'ju informojmë për të drejtat dhe detyrimet tuaja si një partner i autorizuar në përdorimin e shërbimeve tona dhe për këtë arsye ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte të përdorimit.

Duke përdorur faqen tonë www.apollo.mk dhe shërbimet e shitjes së faqes në internet APOLLO DOOEL, ju pranoni të bindeni nga kushtet tona të shërbimit dhe t'i pranoni plotësisht ato. Nëse kushtet tona të përdorimit janë të papranueshme për ju, atëherë mos përdorni këtë faqe interneti ose shërbimet e ofruara në të.

1.Politika e privatësisë

Për të mundësuar përdorimin e shërbimit të porositjes së uebit përmes e-shop www.apollo.mk, është e nevojshme që APOLLO DOOEL të mbledhë dhe përpunojë të dhëna të caktuara në lidhje me kompaninë tuaj. Në mënyrë të veçantë, ne kemi nevojë për emrin dhe adresën e kompanisë suaj, pastaj numrin tuaj personal dhe të taksës, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, si dhe emrin e personit të kontaktit, emrin e personit të autorizuar për të bërë një porosi dhe emrin e personit të autorizuar ( menaxher). Ju i jepni këto informacione kur paraqisni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim për qasje të privilegjuar për partnerët e autorizuar. Në këtë kohë, ju pranoni të jepni detajet e kompanisë suaj në të njëjtën kohë, në mënyrë që ato të mund të përpunohen nga APOLLO DOOEL për përpunimin e porosive, përgatitjen e faturave, faturën dhe dokumentet e duhura financiare, transportuese dhe të tjera.

Të dhënat tuaja do të përdoren vetëm në mënyrë që të jeni në gjendje të përpunoni porosinë tuaj në kohën e duhur dhe të saktë dhe të ngarkoni një çmim për artikujt e shitur dhe çmimin e shërbimit në përputhje me kushtet e dakorduara. Për më tepër, me pëlqimin tuaj, informacioni juaj do të përdoret për t'ju informuar për ofertat dhe zbritjet tona. Të dhënat tuaja do të përdoren gjithashtu për të përmirësuar vazhdimisht shërbimet e ofruara nga uebfaqja jonë, si dhe APOLLO DOOEL në përgjithësi, për të përmirësuar ofertën tonë dhe përdorim më të thjeshtë dhe më të këndshëm të shërbimeve.

APOLLO DOOEL do të përdorë të gjitha të dhënat e mbledhura vetëm për qëllimet për të cilat sigurohen. Gjithashtu, të dhënat do të mbahen me kohë dhe të përcaktuara qartë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të gjitha ligjet e tjera në fuqi, si dhe të gjitha masat teknike dhe organizative të sigurisë. Për më tepër, nëse keni rënë dakord më parë, mund të kërkoni që ju të mos dërgoni më email me përmbajtje duke reklamuar adresën tuaj pa fshirë informacionin tuaj personal nga koleksioni i informacionit tonë personal.

Të gjitha informacionet që lidhen me ose lindin nga blerja e bërë nga partneri ynë i autorizuar i e-dyqanit tonë konsiderohet sekret biznesi dhe trajtohet si i tillë në përputhje me ligjet e Republikës së Maqedonisë Veriore.

Për të gjitha pyetjet dhe informacionet shtesë, ju lutemi kontaktoni sales@apollo.com.mk ose 02 / 3092-995 dhe 02 / 3092-958.

Përdorimi juaj i uebfaqes sonë nuk është i mundur pa të dhënat tuaja, dhe regjistrimi juaj përbën pëlqimin tuaj për APOLLO DOOEL, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të kompanisë për qëllimet dhe në mënyrën e përshkruar në këto kushte të përdorimit.

2. Garancitë dhe përgjegjësitë

Apollo DOOEL me EDB 4030999366091 menaxhon faqen www.apollo.mk nga selia e saj në Rr. Nikolla Parapunov nr. 27 / 3-5 1000 Shkup. Në këtë mënyrë, APOLLO DOOEL garanton që përmbajtja e kësaj faqe në internet, si dhe kushtet e përdorimit të saj, janë në përputhje me ligjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër, APOLLO DOOEL nuk garanton që përmbajtja dhe përdorimi i shërbimeve të jetë në përputhje me ligjet e vendeve të tjera nga të cilat konsumatori mund të hyjë në këtë faqe interneti.

Nëse vizitoni këtë faqe në internet ose përdorni shërbimet tona jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë Veriore, ju jeni të vetëdijshëm për pasojat dhe si të tilla, ju jeni vetëm përgjegjës për çdo shkelje të ligjeve në fuqi të vendit nga i cili keni hyrë ose përdorni uebfaqen.

Për më tepër, APOLO DOOEL nuk është përgjegjës dhe hedh poshtë plotësisht çdo përmbajtje në faqet e internetit të arritshme përmes lidhjeve të dhëna në faqen tonë. Këto lidhje çojnë në faqet e internetit të personave juridik të pavarur. Nëse përdorni këto lidhje, ju largoheni nga faqja jonë. APOLLO DOOEL nuk kontrollon përmbajtjen dhe sigurinë e këtyre vendeve, as kur poston lidhjet, dhe as nuk monitoron ndonjë ndryshim në to. Si rezultat, APOLLO DOOEL nuk është përgjegjës për të dhënë deklarata ose informacion në lidhje me përmbajtjen e faqeve të tilla në internet, softuerin e tyre, produktet dhe materialet e përfshira në të, ose ndonjë pasojë të përdorimit të tyre. Nëse vendosni të përdorni ndonjë prej lidhjeve në faqen tonë që çojnë në faqe të tjera, ju e bëni këtë në rrezikun tuaj.

APOLLO DOOEL nuk ka asnjë detyrim të kontrollojë ose rishikojë përmbajtjen e deklaratave të përdoruesve, si dhe komunikimin e tyre të ndërsjellë në këtë faqe. Sidoqoftë, APOLLO DOOEL ka të drejtë të heqë përmbajtjen e paraqitur nga përdoruesi nëse e konsideron atë si fyese, shpifëse, kërcënuese ose përndryshe e papranueshme. APOLLO DOOEL nuk është përgjegjës për shkeljet e bëra nga palët e treta në uebfaqe, pavarësisht nëse një shkelje e tillë shkel ose jo të drejtat e personave të garantuar me ligjet në fuqi të Republikës së Maqedonisë Veriore.

3.Dorëzimi

Kushtet për dorëzim mund t’i gjeni në seksionin e Informatave për dorëzim.

4. E drejta e kthimit dhe reklamacionit

Gjatë marrjes së dërgesës, ju jeni të detyruar të ekzaminoni menjëherë dhe të bëni një ekzaminim kuantitativ dhe kualitativ, në mënyrë që të përcaktoni nëse produktet e dorëzuara përputhen plotësisht me porosinë ose faturën tuaj.

Nëse produktet e dorëzuara nuk përputhen plotësisht me porositë për sa i përket përshkrimit, kodit, kuantitetit ose për arsye të tjera devijojnë nga porosia, atëherë ju keni të drejtë të ktheni produktin e papërshtatshëm ose të kërkoni një zëvendësim brenda 7 ditëve nga shitja.

Në rast të shpërndarjes së papërshtatshme të produkteve, ju lutemi na informoni menjëherë ose më së voni brenda 24 orëve te
sales@apollo.com.mk ose 02 / 3092-995 nga koha e dorëzimit. Ne do t'ju njoftojmë sa më shpejt që të jetë e mundur për hapat e mëtutjeshëm që duhet të ndërmerren për të ushtruar të drejtat tuaja.

Nëse APOLLO DOOEL nuk ka të njëjtin produkt për të zëvendësuar produktin e papërshtatshëm të dorëzuar, atëherë ju keni të drejtë t'i ktheni produktet e papërshtatshme në APOLLO DOOEL, dhe ne marrim përsipër të dërgojmë produktin e duhur. Nëse keni paguar paraprakisht, APOLLO DOOEL është i detyruar të kthejë paratë në llogarinë tuaj bankare brenda 48 orëve. pas marrjes së produkteve të kthyera. Në rast të kthimit, ato do të kthehen në llogarinë nga e cila keni bërë pagesën.

5.Ndryshimi i Politikës për Privatësi dhe Kushtet e Përdorimit

APOLLO DOOEL rezervon të drejtën në çdo kohë të ndryshojë Politikën e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit në çdo kohë pa paralajmërim. Prandaj, në mënyrë që të mbajmë krah për çdo ndryshim, dhe pasi ato janë të detyrueshme për ju dhe ne, ju ftojmë që të verifikoni periodikisht që ndryshime të tilla kanë ndodhur. Për shkak se qasja në e-dyqanin APOLLO DOOEL është një privilegj, në rast të përdorimit të pahijshëm të tij, APOLLO DOOEL rezervon të drejtën pa justifikim dhe në diskrecionin e vet e revokon të drejtën e qasjes ndaj partnerëve që nuk përdorin ose abuzojnë me dyqanin elektronik në APOLLO DOOEL. 

Këto kushte përdorimi interpretohen vetëm në përputhje me ligjet e Republikës së Maqedonisë Veriore.

6. Politika e mbrojtjes së të dhënave dhe konfidencialitetit

APOLO DOOEL merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të dhënat tuaja në mënyrë që të parandalojë humbjen, vjedhjen dhe keqpërdorimin, si dhe hyrjen, ndryshimin ose shkatërrimin e paautorizuar.

7. Politikat dhe kushtet për dorëzimin e produkteve dhe shërbimeve

Kjo politikë vlen për shpërndarjen e produkteve të porositura në mënyrë elektronike, me anë të së cilës produktet do të dorëzohen me postë korriere të zgjedhur në adresën e deklaruar.

Produktet dhe çmimet e tyre do të publikohen në
www.apollo.mk. Pagesa e produkteve mund të bëhet me faturë nën kushte të dakorduara, me faturë, kartelë krediti/debiti në terminalin Apollo POS, ose në para të gatshme deri në 6000 denarë pas shkarkimit.

Për çdo pyetje të mëtejshme në lidhje me porosinë dhe mënyrën e dorëzimit, mund të na kontaktoni direkt me telefon ose të bëni një pyetje në seksionin e kontaktit.